یکشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1384
                     بعد از تو از کدام دریچه
                     آسمان را به تماشا بنشینم                   

 و با کدام واژه عشق را معنا کنم

 بی تو

همه ی فصلها خاکستری

و همه ی ستاره ها خاموشند

کیفر شکستن دل من چند جاده غربت

و چند آسمان تنهایی است

باور کن

من هنوز هم

به قداست چشمان تو ایمان دارم.