X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1385

خدا،انسان و عشق....
این است «امانتی» که بر دوش آدم سنگینی می کند
و این است آن«پیمانی»
 که در نخستین بامداد خلقت با خدا بستیم،
و «خلافت» او را در کویر زمین تعهد کردیم
ما برای همین هبوط کردیم،
و این چنین است که به سوی او باز می گردیم.

انسان بیش از زندگی است
آنجا که هستی پایان می یابد
او،ادامه می یابد....


دکتر علی شریعتی

Upgrade your email with 1000's of emoticon icons