X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 9 آذر‌ماه سال 1384

 

زندگی زیباست
زندگس آتشگهی دیرینه پابرجاست
گر بیافروزیش رقص شعله‌اش در هر کران پیداست
ورنه خاموش است خاموشی گناه ماست

 

وقتی از مادر متولد شدم صدایی در گوشم طنین انداخت. گفتم: تو کیستی؟ گفت: غم.
من با خودم گفتم که غم عروسکی است که بعدها با آن بازی می کنم ولی وقتی بزرگتر شدم دیدم من عروسکی هستم در دستان غم .