چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1384
 
 
یک سایت اپوزیسیون مدعی شده است که به دلیل فساد در آزمونهای دانشگاه آزاد، یک داوطلب با 2 درصد شیمی و صفر درصد ریاضی، در مهندسی شیمی قبول شده است.
این سایت اپوزیسیون از کاربران خود خواسته که به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد بروید و کد داوطلبی 244233 را وارد کنید تا بفهمید چگونه می توان با دو درصد شیمی و صفر درصد ریاضی، در رشته مهندسی شیمی، قبول شد!
این سایت می افزاید: «البته اگر دیر بجنبید، شاید دیگر چیزی نبینید!»